Domokos Andrea

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Prof. Dr. habil. Domokos Andrea, PhD, egyetemi tanár. 1987-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1990-ben ügyvédi szakvizsgát tett. 1990-től az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékén külsős oktatóként büntetőjogot tanított. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének Büntetőjogi Osztályán a nemzetközi bűnözés és az erdélyi büntetőjog volt a kutatási területe. 1994-től az ELTE ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszékén „Erdély alkotmány- és jogtörténete” címmel speciális kollégiumot vezetett. 1994-től a Rendőrtiszti Főiskola Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékén kriminológiát és büntető anyagi jogot oktatott. 2000-ben PhD fokozatot szerzett az ELTÉ-n. 2000-től a Debreceni Egyetem Jog és Államtudományi Intézete Büntetőjogi Tanszékén büntető anyagi jogot tanított. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2001-től 2011-ig tanított büntető anyagi jogot. 2008-ban habilitált, angol nyelvű előadását „A Purposeful Criminal Policy” címmel tartotta. 2011-től 2013-ig a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszékén oktatott. 2013-tól a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktat, 2014. május elsejétől egyetemi tanárként. Doktori szigorlati vizsga kérdezőjeként, opponensként, illetve bizottsági tagként nagyszámú PhD fokozatszerzési eljárásban vett részt. Számos büntetőjogi konferencia szervezője, előadója. A Károli Gáspár Református Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja, az Egyetem jogi kari Doktori Iskolájának törzstagja, az Etika Alprogram vezetője. A Kúria büntetőjogi főtanácsadója. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem köztisztviselőknek és kormánytisztviselőknek tartott kötelező képzésén előadóként vesz részt. A Jogi Szakvizsga Bizottság cenzoraként 2003-tól rendszeresen büntetőanyagi jogi kérdező volt a büntetőjogi szakvizsgákon.[/vc_column_text][vc_column_text]

Kötetei:

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Szólj hozzá!