Akció!

Gondolatok a kriminológia tudományából

3800 Ft

Domokos Andrea, Bérces Viktor
1 boltban kapható

Leírás

Kötetünk két részből áll. Az első részben a Kriminológia kurzus előadás tematikája alapján mutatják be a szerzők a kriminológia európai kialakulását, a kezdeti szociológiai és antropológiai iskolákat, az észak-amerikai kriminológiai kutatásokat. Az első rész ismerteti a személyiséggel foglalkozó elméleteket, foglalkozik a női bűnözés jellegzetességeivel. Felidézi a magyar kriminológia alapító atyáit. Az erőszak általános és speciális kérdéseit tekinti át, képet ad a magyarországi bűnözésről, azon belül kiemelten a vagyon elleni bűncselekmények alakulásáról. Felvázolja
a gyermek- és fiatalkori bűnözés jellegzetességeit, bemutatja az állami reagálás módozatait. Szó esik a devianciák és a kriminalitás közös gyökerűségéről, összefüggéseiről. Az áldozattanra, a bűnmegelőzésre és a büntetőpolitikára vonatkozó ismeretekkel zárul az első rész.
A második részben Domokos Andrea írásait olvashatjuk a kriminológia inter- és multidiszciplináris voltáról. A történeti előzmények során képet kapunk arról, ahogy az igazságos megtorlás elvén alapuló büntetést felváltja a társadalom védelme érdekében alkalmazandó biztonsági intézkedés. Szó esik arról, hogy Benedikt Móric Lombroso előtt írta le, hogy egyes agyi területek felelősek a bűnözésért.

További információk

Tömeg 0,87 kg