Deres Petronella

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dr. Deres Petronella, PhD, egyetmi docens, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
2001-ben szerzett jogi diplomát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezévtől oktat a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 2007-ig egyetemi tanársegédként, majd 2007 és 2009 között egyetemi adjunktusként. 2008-ban a Miskolczi Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában PhD fokozatot szerzett, summa cum laude minősítéssel. A doktori munkájának címe: Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos
bűncselekményekre. 2009-ben egyetemi docensi kinevezést kapott a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 2010-ben megbízott dékánhelyettes, 2012-től 2015-ig a Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási
Jogi Tanszék vezetője. 2014-től tudományos munkatársa, 2015-től tudományos főmunkatársa az Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományok Osztályának.[/vc_column_text][vc_column_text]

Kötetei:

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Szólj hozzá!