Állam és egyház kapcsolata az európai unió országaiban: modellek, alternatívák

Az állam és egyház közti kapcsolat vizsgálatának időszerűségét egyrészt az indokolja …

Kategóriák: ,

Leírás

Az állam és egyház közti kapcsolat vizsgálatának időszerűségét egyrészt az indokolja, hogy örökörvényű tételek nincsenek erre vonatkozóan, másrészt pedig, hogy ilyen összefoglaló tanulmány nem is jelent meg eddig. A kapcsolatok állandóan változnak, sohasem konstansak, akár történeti, teológiai, politikai, vagy egyházjogi nézőpontból vizsgáljuk a kérdést.
A szerző nagyon helyesen nem kíván „normális” kapcsolatot felállítani – a valóról ír –, annál is inkább, mert ideális államból kiindulni aligha lehet, mert ilyen nincs.
Ennek a kérdésnek a megvilágításánál az egyházjogi és jogtörténeti írásnál alkalmazott különböző tudományos módszereken kívül különösen fontos szerep jut az összehasonlító módszernek. Az állam és egyház kapcsolata leginkább ennek a módszernek a segítségével tárható fel genetikus és kazuális összefüggésben. Hazánkban talán a finn evangélikus egyház és állam közti viszonyt tárgyaló munkán kívül más átfogó munka nem született, ezért melegen lehet üdvözölni Birkás Antal ilyen irányú nagyszerű kezdeményezését. Birkás Antal nevét a Reformáció, államhatalom, politika – Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei 2011-ben megjelent és a nemrég írt Napjaink dilemmái – Protestáns válaszok 2015-ben megjelent könyvben írt tanulmányaival tette ismertté, melyet kiegészített ezzel az alapos tanulmányával. Nagyon helyeselhető, hogy szerző munkáját alapfogalmak megvilágításával kezdi és a szuverenitás fontosságát külön is hangsúlyozza. Szerzőt a tekintetben is dicséret illeti, hogy zömmel angol nyelvű forrásmunkákat használt fel. Ez a hézagpótló tanulmány alapos munkára vall és igényt tarthat széleskörű megismerésre.
A kérdés egyetemességét érzékelteti, hogy a földi élet világától a transzcendentális magasságokig terjedő végtelenséget fogja át, és benne az embert is korlátokat nem ismerő hitével és földi életének ezernyi korlátozásával. Valóban bátornak kell lennie annak, aki ezzel a problémával szemben erőtlenséget nem érez.

 

Lektorálta: Dr. Boleratzky Lóránd, egyetemi m. tanár

További információk

Tömeg 0,260 kg
Oldalak száma

194

Boritó

KARTONÁLT, RAGASZTÓKÖTÖTT

ISBN:

978-963-413-187-8

Boltok:

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jegyzetbolt 1042 Budapest, Viola u. 2-4. „A” épület mfszt. 3.
http://www.libri.hu
http://www.bookline.hu