A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga I. – Elméleti megalapozás – a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjoga – 2 kiadás

4150 Ft

Szerző: Molnár István János – Jelen mű megalkotásának célja, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjogát …

2 boltban kapható

Leírás

Jelen mű megalkotásának célja, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjogát az utóbbi évek jogfejlődésére (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése) tekintettel átfogóan mutassa be.
A szerzőnek ez a törekvése most utolérte a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjogát is, amire ugyancsak ráfért már egy alapos átgondolás. A Marrakesh-i egyezménycsomag nemcsak a Világkereskedelmi Szervezetet hozta létre, de összetett szabályrendszerével gyökeresen átalakította a globális kereskedelem jogi kereteit, amelyek kellően rendszerezett és részletes bemutatásával a korábbi munkák adósak maradtak. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok belső feltételrendszerében új tényezőként jelent meg hazai jogunkban az Európai Unió szabályozása, amelynek releváns szabályanyaga mindeddig ugyancsak részletes feldolgozás nélkül maradt. A Mádl és Vékás professzorok által is a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogával szemben támadt legújabb, talán az eddigi legnagyobb kihívásaként meghatározott nemzetközi tőkeforgalom jogi szabályozásának a bemutatása is a korábbiaknál átfogóbb megközelítést igényelt. A kötet első fejezetében a tantárgy elméleti megalapozása történik meg. A következő fejezet a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjogának általános részeként funkcionálva a külső és belső feltételrendszer alapjait igyekszik bemutatni. Önálló fejezetekben kerülnek tárgyalásra a nemzetközi gazdasági kapcsolatok multilaterális, közösségi jogi és belső jogi szabályozásának az elemei. Végül, de nem utolsósorban, a magánjogi résznél már megismert módon külön fejezetben kaptak helyet a nemzetközi gazdasági kapcsolatok közjogával kapcsolatos jogvitákra irányadó szabályok.

További információk

Tömeg 0,264 kg