Nemzetközi Magánjog

4900 Ft

A nemzetközi magánjogról szóló, 2018. január 1. napja óta hatályos 2017. évi XXVIII. törvény megalkotása …

 

Leírás

A nemzetközi magánjogról szóló, 2018. január 1. napja óta hatályos 2017. évi XXVIII. törvény megalkotása szükségszerű folyománya volt azoknak a jelentős változásoknak, amelyek az utóbbi évtizedekben a jogág szabályozásában– különösen az Európai Unió jogegységesítési tevékenységének jóvoltából – végbementek. Annak ellenére, hogy a magyar nemzetközi magánjogot korábban szabályozó 1979. évi 13. tvr. egyike volt a legstabilabb jogszabályainknak, az uniós jogalkotás és nem kis részben a jogág fejlődésében tapasztalható legújabb tendenciák szükségessé tették egy új, átfogó jogszabály kidolgozását.

Bár a szerző meggyőződése szerint a joghatósági szabályok és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályok is a nemzetközi magánjog részét képezik, a kötet a jogág történeti-elméleti megalapozását követően a nemzetközi magánjognak kizárólag az alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó szabályait tárgyalja –igazodva a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tantárgyi struktúrájához.

A jegyzet a jogi kollíziós szabályok körében előbb a kollíziós norma és a külföldi jog alkalmazásával kapcsolatos általános kérdéseket tárgyalja, majd komplex módon mutatja be a Kódexnek és az irányadó uniós rendeleteknek az egyes különös részi tárgykörökre (személyek joga, családjog, dologi jog, kötelmi jog, öröklési jog) vonatkozó szabályait.

A kötet a kar hallgatóin kívül mindazoknak a gyakorló jogászoknak is a segítségére kíván lenni, akik az alkalmazandó jog meghatározásának a problémáival a munkájuk során kapcsolatba kerülnek.

 

Szerkesztés lezárva: 2020 március.

További információk

Tömeg 0,376 kg