Az Európai Unió anyagi büntetőjoga a Lisszaboni Szerződés után

4400 Ft

Leírás

Udvarhelyi Bence könyve az Európai Unió anyagi büntetőjogának komplex, dogmatikai vizsgálatát tűzte ki célul. Napjainkra már meghaladottá vált az európai integráció történetében sokáig uralkodó azon álláspont, hogy a nemzeti szuverenitás egyik legfőbb szimbólumának és utolsó védőbástyájának tekintett büntetőjog kívül esik az Európai Unió hatáskörén. Az uniós büntetőjog feltartóztathatatlanul, dinamikusan fejlődik, ami magával vonja a tudományos vizsgálat igényét is. A könyv célja az uniós büntetőjog kialakulásának, fejlődési irányainak, az uniós jog és a nemzeti büntetőjog összetett kapcsolatrendszerének, az Európai Unió büntetőjogi jogalkotási hatásköreinek, a formálódó uniós büntetőpolitikának, valamint a büntetőjogi alapelvek és alapjogok uniós szintű érvényesülésének bemutatása és elemzése. Ennek során a szerző elsődlegesen az uniós (büntető)jogot jelentős mértékben megreformáló és új alapokra helyező Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő időszakra és jogi helyzetre fókuszál. A munka értékes szakirodalomként szolgálhat a büntetőjog-tudomány művelői és az uniós büntetőjoggal foglalkozó jogalkalmazók számára, valamint kitűnően hasznosítható a jogászképzés során is.

A kézirat lezárva: 2019. június 20.

További információk

Tömeg 0,310 kg
Oldalak száma

364

Boritó

KARTONÁLT, RAGASZTÓKÖTÖTT

ISBN:

978-963-413-258-5

Boltok:

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jegyzetbolt 1042 Budapest, Viola u. 2-4. „A” épület mfszt. 3.