Udvary Sándor

[vc_row][vc_column][vc_column_text]udvary-sandorUdvary Sándor a Károli Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense, az ELTÉ-n 1993-1998 között végezte jogi tanulmányait, amely során szinte végig gyakornokoskodott a Szabó és Szomor Ügyvédi Irodánál. 1996-tól a Polgári Eljárásjogi Tanszék, Prof. Dr. Németh János demonstrátora volt. 1998-tól az Alkotmánybíróságon dolgozik, 1998-tól 2005-ig az ELTE jogi karán, majd 1999-től máig a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán oktat polgári eljárásjogot, 2008-tól egyetemi docensként, 2011-től tanszékvezető. Tudományos fokozatát 2007-ben szerezte meg. Számos polgári eljárásjogi és médiajogi cikk és tanulmány szerzője, közreműködött médiajogi és polgári eljárásjogi tankönyv megírásában. Társszerzője és társszerkesztője a Közlönykiadó által nyomtatott illetve elektronikus formában megjelentetett polgári perrendtartási kommentárnak. A polgári eljárásjogi kodifikáció eddigi folyamatában a felek és képviselőik munkacsoport munkájában vett részt, elnöke volt az általános szabályokat és elektronikus cselekmények szabályait megalkotó munkabizottságnak. Az igazságügyi miniszter által kinevezett tagként vett részt a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság munkájában. 2014-2015-ben öt hónapot töltött az Egyesült Államokban tanulmányúton, ahol a class action (osztályos kereset) jogintézményét kutatta. E témában az utóbbi években számos tanulmánya, cikke, habilitációs monográfiája jelent meg. A jogi szakvizsgabizottság tagja.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”kotetei-blokk”]

Kötetei:

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Szólj hozzá!