Tóth J. Zoltán

Dr. Tóth J. Zoltán 2002-ben szerzett diplomát az SZTE ÁJK jogász szakán; 2008-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD fokozatot. 2002 óta egyetemi oktató a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi karán; jelenleg egyetemi docensként a Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék vezetője. 2011 óta főtanácsadó az Alkotmánybíróságon. Ez idáig három monográfiája jelent meg, továbbá négy könyv szerkesztője és több mint száz tanulmány szerzője. Több folyóirat szerkesztője, illetve szerkesztőbizottsági tagja, a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság alelnöke. Kutatási területei az élethez való jog és az azt korlátozó egyes jogintézmények jogelméleti kérdései; a rágalmazás és a becsületsértés elméleti problémái a véleményszabadság tükrében; a jogalkalmazói jogértelmezés módszereinek kérdésköre; valamint az alkotmányjogi panasz jogintézményének tapasztalatai és következményei Magyarországon a jogalkotás, jogalkalmazás és alkotmánybíráskodás összefüggésében.

Kötetei:

Szólj hozzá!