Formák és Funkciók

2 boltban kapható

Leírás

A nyelvészetnek az utóbbi évtizedekben tapasztalható nagyfokú specializálódása miatt meglehetősen nehéz helyzetben van az, aki a 20–21. század nyelvelméleteiről összegző, ismeretterjesztő áttekintést próbál adni. Az 1970-es és az 1980-as évektől megjelenő és megerősödő funkcionális nyelvleírási stratégiák, valamint a nyomukban kibontakozó kutatások a nyelv társadalmi szerepét, a nyelv és a nyelvhasználat beszédhelyzettől függő funkcióit hangsúlyozzák. A funkcionális megközelítésmódok új modelljei és szempontjai lehetővé teszik a nyelvi rendszer összefüggéseinek a korábbi, strukturális megközelítések szűk(ebb) leírásain túlmutató bemutatását.
Jelen munka egyrészt áttekintést, összefoglalást kíván adni a 20. század legbefolyásosabb nyelvészeti irányzatairól, másrészt esettanulmányokat tartalmaz: morfoszintaktikai eszközök és különböző grammatikai jelentések mondat- és szövegbeli funkcióinak vizsgálatát és bemutatását. Az anyag jelen formában való közreadását különösen az teszi indokolttá, hogy a különböző,
egymással versengő nyelvelméleti modellekről, nyelvvizsgálati módszerekről és alkalmazhatóságukról még mindig kevés olyan összefoglaló jellegű munka létezik, amely a felsőoktatásban segítséget nyújthatna a diákoknak az eligazodásban.

További információk

Tömeg 0,87 kg