Családi vállalkozások; családi alkotmány és generációváltás

3500 Ft

Jelen kötet célja, hogy rávilágítson a családi vállalkozások nemzetgazdasági jelentőségére, azonosítsa jellemző tulajdonságaikat, felhívja a figyelmet az előttük álló kihívásokra és támogatásuk szükségességére. A családi vállalkozások legfőbb értékei éppen azokból a sajátosságokból erednek, amelyek e vállalkozástípusnak egyben megkülönböztető jegyei is. Az elemzés elsődlegesen jogi szempontú, de természetesen történeti, gazdasági és szociológiai vonatkozásokat is érint, hiszen ezek révén helyezhetők kontextusba a családi vállalkozások, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hiteles képet alkossunk róluk és az őket érintő problémákról. A vizsgálat középpontjában olyan kérdések állnak, mint a családi vállalkozás fogalmának meghatározására irányuló definíciós kísérletek, a családi alkotmány fogalma, funkciója, jogi kötőereje, a családi vállalkozások számára létfontosságú jellegmegóvás lehetséges jogtechnikai eszközei, a generációs vagyontervezés és vagyontranszfer, vagy éppenséggel az utódlás. A nyugat-európai bevált gyakorlatok, jogtechnikai megoldások ismertetése és értékelése, valamint egybevetésük a hazai joggal azt a célt szolgálja, hogy a magyar családi vállalkozások is élni tudjanak azokkal az eszközökkel, amelyek – körültekintő alkalmazás esetén – a vállalkozás generációkon átívelő fennmaradását biztosíthatják. A családi vállalkozások ugyanis nem pusztán meglepően magas számarányuk révén tesznek szert nemzetgazdasági jelentőségre, hanem a bennük rejlő értékek révén is méltóak a megkülönböztetett figyelemre. A kötet segítséget kíván nyújtani mind a családi vállalkozásoknak, mind a velük foglalkozó szakembereknek, ha pedig esetleg még a jogalkotó is merítene belőle hasznos impulzusokat, az egyenesen a szerző titkos reményét váltaná valóra.

Leírás

Szerző: Arató Balázs

ISBN szám: 978-963-413-379-7

További információk

Tömeg 0,31 kg