Paczolay Péter

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dr. Paczolay Péter, egyetemi tanulmányait 1980-ban fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Jogtanácsosi munka után 1983-tól 1990-ig az ELTE ÁJK Állam- és Jogelmélet Tanszékén, 1990-től 2005-ig Politológiai Tanszékén oktatott. 1992 óta a szegedi József Attila Tudományegyetem (jelenleg Szegedi Tudományegyetem) Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszékének vezetője. 1994 és 1998 között a kar oktatási dékánhelyettese. 1990. január 1-jétől az Alkotmánybíróság főtanácsosa, 1996 novemberétől a testület főtitkára volt. 2000 augusztusától a Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetője, 2005 augusztusától pedig vezetője volt. 2006 februárjától az Alkotmánybíróság bírája, 2007 márciusa és 2008 júliusa között a testület elnökhelyettese. 2008. július 4-étől az Alkotmánybíróság teljes ülése három évre, majd 2011. július 4-én az Országgyűlés – hivatali idejének végéig – a testület elnökévé választotta. Alkotmánybírói és elnöki mandátuma 2015. február 24-én ért véget.1989-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 1999-ben habilitált. 2000 óta egyetemi tanár, oktatott tárgyak: államelmélet, jogbölcselet, politológia, politikai gondolkodás története, föderalizmus, és alkotmánybíráskodás.1991-92-ben a washingtoni Woodrow Wilson International Center for Scholars kutatója volt. Kutatási területe az államelmélet, az összehasonlító alkotmányjog és a politikai eszmék története. 2002 óta az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (Salzburg) tagja. 2005 óta az Európa Tanács Velencei Bizottságának magyar tagja, 2009 és 2011 között a Bizottság alelnöke volt, 2013 októbere óta a Velencei Bizottság tiszteletbeli elnöke. Jelenleg Magyarország római nagykövete.[/vc_column_text][vc_column_text]

Kötetei:

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Szólj hozzá!