Hegedűs Andrea

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dr. Hegedűs Andrea a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének oktatója közel két évtizede, ahol 2009. óta egyetemi docensként dolgozik. Az oktatói munka keretein belül a jogászképzésben, a társadalombiztosítási szakon, és a jogi asszisztens képzésben mind nappali, mind levelező tagozaton elsősorban a családjog c. tantárgy jegyzője. Számos egyetemi tansegédlet, jegyzet, majd tankönyv szerzője, és szerkesztője, melyek 2002 óta a családjogi oktatás alapját képezik Szegeden. Nagy tapasztalatokkal rendelkezik a családjogot érintő szóbeli vizsgáztatásban, a Polgári jogi záróvizsga bizottság kérdezője, PhD dolgozatok témavezetője és opponense, doktori szigorlati bizottságok tagja. Kutatói munkássága elsősorban családjogi jogintézményekhez, azon belül is az élettársi kapcsolat témaköréhez, a családi jogállás rendezéséhez, valamint a gyermeki és diákjogokhoz kapcsolódik, nem mellőzve ugyanakkor a klasszikus polgári jogi jogterületeket sem. Kutatási témáiban tudományos előadásokat tartott több alkalommal, magyar, német és angol nyelven, itthon és külföldön egyaránt. A hallgatókkal való szoros és közvetlen kapcsolatát fémjelzi, hogy számos évfolyam és szakdolgozat konzulense, 2005 szeptembere óta a Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családjogi Tudományos Diákkör koordinátora, illetve a Jogi Kar keretein belül működő Jogklinika programban, tutor ügyvéd – oktatóként vesz részt. 2014 óta a Családjogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak szakfelelőse. Elméleti tudását számos gyakorlati tapasztalattal is kiegészíti, hiszen 1997-től egyéni ügyvédi tevékenységet folytat, melyen belül elsősorban családjogi, vagyonjogi kérdésekkel, civil szervezetekkel és köznevelési intézményekkel foglalkozik.[/vc_column_text][vc_column_text]

Kötetei:

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Szólj hozzá!