Czine Ágnes

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dr. Czine Ágnes, PhD, címzetes egyetemei tanár, alkotmánybíró. Az ELTE Állam –és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. Az egyetem elvégzése után fogalmazó, 1981. április 1-jétől a Szentendrei Városi Bíróságon és a Pest Megyei Bíróságon, majd 1983 február 1.jétől ,a Pesti Központi kerületi Bíróságon. A szakvizsga letétetele után 1984 július 1 napjától büntető bíró a Pesti Központi Kerületi bíróságon, 1993.évtől a Budakörnyéki Bíróság elnökhelyettese, majd 1994. évtől az elnöke. 1999. évtől 2003. évig a Pest megyei Bíróság Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője, gazdasági büntető szakjogász,(1999. ELTE, másoddiploma).2003. év áprilisától 2014. november 14.-ig a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának Vezetője, a Kúria Büntető Kollégiumának tagja. Számos szakmai egyesület így az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének elnöke, 2006. évtől. A Bírósági Határozatok szerkesztője, (2003–2009), az Ítélőtáblai Határozatok szerkesztője (2004–2014), a Magyar Büntetőjogi Társaság tagja, a Szervezett Bűnözés Elleni Hatékonyabb Fellépésért Egyesület tagja .: 2005. évtől az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat kinevezett koordinátora (2013. október–2014. november 14.). Nemzetközi szervezetekben való részvétel: Az Európai Igazságügyi Hálózat (European Judicial Network) EJN kinevezett magyarországi kontaktpontja (2014. évig) A CEPEJ – The European Commission for the Efficiency of Justice – magyarországi képviselője (2014. évig).
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Deák Ferenc Továbbképző Intézetében, a másoddiplomás képzés keretében, Kriminalisztikai és Jogi szakokleveles közgazdász képzés keretében büntető anyagi és eljárásjogot oktat, (2003. évtől) a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán büntető eljárásjog tantárgy előadója, tantárgyjegyző. PhD tudományos fokozatot summa cum laude minősítéssel 2012. évben szerzett. Nemzetközi és hazai konferenciák szervezője, előadója. A különböző nemzetközi konferenciákon az emberi jogok érvényesülése az igazságszolgáltatásban, a büntetőeljárási alapjogok érvényesülése az európai unió országaiban, a diszkrimináció és az emberi jogok, valamint a szervezett bűnözés elleni fellépés témakörében hallgatott, tartott előadásokat és publikált. Számos európai jogi könyv, társszerzője. Többek között: a Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban című könyv társszerzője. Az előzetes döntéshozatali eljárás a büntető ügyszakban társszerzője. A Büntetőjogi döntvénytár 1973–2007 társszerzője (HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008.) A Büntetőeljárás jog – Kommentár a gyakorlat számára VIII. Fejezet, Kényszerintézkedések – szerzője. Számos, büntető anyagi és eljárásjogi publikáció, könyv szerzője, társszerzője. Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2014.)
Az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának a tagja, 2003. évtől jelenleg is.[/vc_column_text][vc_column_text]

Kötetei:

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Szólj hozzá!