Nyelv – Társadalom – Kultúra

2 boltban kapható

Leírás

„Nem lehet nem kommunikálni” – e kommunikációs alaptételként számon tartott kijelentés nem jelenti azt, hogy kommunikációs ismereteinket ne lehetne bővíteni, kommunikációs kompetenciánkat ne lehetne fejleszteni; ebben kíván segítséget nyújtani a jelen kötet.
A kötet a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által meghirdetett „Kommunikációs gyakorlatok” című szeminárium tapasztalatait alapul véve kíván összefoglalást nyújtani, segítséget adni a kommunikációs előadásokra, gyakorlatokra járó és az Anyanyelvi kritériumvizsgára készülő bölcsészhallgatóknak, akár BA-képzésben, akár az osztatlan tanárképzés keretei között foglalkoznak a kommunikáció tudományával és gyakorlatával.
A könyv tizenkét fejezetének mindegyike a tanítási célok és a kiemelt készségek, képességek rövid felsorolásával kezdődik, ezt követi az adott fejezetben szereplő elméleti tudnivalók és kulcsfogalmak összefoglalása. Az elméleti összefoglalók után változatos, egyéni feldolgozásra, pár- és csoportmunkára alkalmas gyakorlatok találhatók, az egyes fejezetek végén pedig az ajánlott olvasmányok részletes listája olvasható, melyek segítségével tovább bővíthetik ismereteiket az érdeklődők. A fejezetek ilyen felosztása alkalmassá teszi a kötet anyagának önálló vagy szemináriumi munka keretében történő feldolgozását is. A könyv felépítése a szorgalmi időszak óráinak lehetséges témáit követi, így az órákat tartó oktatók számára is segítséget nyújthat.

További információk

Tömeg 0,87 kg