Kiadványok

Bírósági végrehajtás
2017-03-06
Szabálysértési jog – 2. kiadás
2017-03-06
Show all

Felelősségtan

3650 Ft


A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv érinti a polgári jogi felelősség egész rendszerét …

5 boltban kapható

Leírás

A könyv előzményének tekintendő a Novotni alapítvány (Miskolc) által megjelentetett, szerző által írt FELELŐSSÉGTAN jegyzet, amely 1994-től – átdolgozott kiadásaiban – csaknem két évtizeden keresztül segítette a joghallgatók felkészülését a kártérítési jogban.
A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv érinti a polgári jogi felelősség egész rendszerét. A szerző még a Ptk. hatálybalépése előtt igyekezett átdolgozni a korábbi jegyzetet az új szabályokra figyelemmel szintén a Novotni alapítvány (Miskolc, 2014) által megjelentetett FELELŐSSÉGTAN tankönyvben.
A könyv jelen formájában történt átdolgozásával szerző egyik szándéka továbbra is az volt, hogy mintegy átültesse azokat a főbb gondolatokat, amelyek a magyar polgári jogi felelősség történeti fejlődését jellemezték, ezért a hatályos joganyag elemzésén túlmutat. A szerző a jogintézmények feldolgozása során néhány tekintetben visszautal az 1959-es Ptk.-ra, és nagymértékben támaszkodik a polgári jogi felelősség-elmélet időtálló eredményeire, kiváló jogtudósok gondolataira, a kodifikációs folyamatot segítő, ill. a hatályba lépés óta megjelent, igen magas színvonalú szakirodalmi anyagra. Szerző igyekszik felhívni a figyelmet az új jogintézmények által kiváltott, de az elméletet-gyakorlatot mindenképpen előbbre vivő vitákra és a jogintézmények elemzését az új szabályokhoz is illeszkedő, ill. újabb bírói gyakorlattal is igyekszik alátámasztani.
A könyvet elsősorban az egyetemi jogi felsőoktatásban résztvevőknek, szakvizsgára készülőknek ajánljuk, de emellett bízunk abban, hogy a gyakorlatban működő szakemberek is haszonnal forgatják.

Kézirat lezárva: 2016. december 31.

További információk
Tömeg 0.440 kg
Oldalak száma

222

Boritó

KARTONÁLT, RAGASZTÓKÖTÖTT

ISBN:

978-963-413-151-9

Boltok:

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jegyzetbolt 1042 Budapest, Viola u. 2-4. „A” épület mfszt. 3.
ELTE ÁJK Eötvös-pont 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
Universitas Győr, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Libri.hu
Bookline.hu