32 Jogeset a Dologi Jog Köréből

1 boltban kapható

Leírás

A 32 jogeset a Dologi Jog köréből című jogesetgyűjtemény szervesen illeszkedik a Patrocinium kiadó gondozásában korábban – több kiadásban is – napvilágot látott, a Kötelmi Jog Általános Részét, illetve Különös Részét feldolgozó gyűjteményekhez, voltaképpen e sorozat legújabb darabjának tekinthető.
Ekként eme kötet célja is azonos az előzőekkel, jelesül esetünkben a dologi jog jobb megismerését, példákon keresztül történő bemutatását célozza, és így elsődlegesen a szemináriumi foglalkozásokat kívánja elősegíteni, de a szerzők szándéka szerint az otthoni tanulás, esetlegesen a vizsgára történő felkészülés során is hasznos segédeszköznek bizonyulhat.

Kézirat lezárva: 2016. április 17.

További információk

Tömeg 0,87 kg