Kiadványok

Közigazgatás: reform után, átalakítás közben A 2010–2014-es időszak közigazgatási reformja az érintettek véleménye alapján
2016-11-22
A köz természete – új irányok a magyar közigazgatásban és közigazgatás-tudományban
2016-11-22
Show all

Kriminalisztikatörténeti tanulmányok

3600 Ft


A magyar kriminalisztika története tele van fehér foltokkal, féligazságokkal és tévedésekkel …

1 boltban kapható

Leírás

A magyar kriminalisztika története tele van fehér foltokkal, féligazságokkal és tévedésekkel. A második világháború előtti kriminalisztikai szakirodalom talán az időbeli közelség miatt tudományos igénnyel nem igazán foglalkozott korábbi konkrét bűnügyekkel, az akkori kriminalisták pedig érthető okokból nem, vagy keveset írtak saját magukról. A háború után pedig ideológiai alapon tagadták eredményeiket, mellőzték személyüket. Így nem csak a korabeli konkrét bűnügyek valódi történéseiről és azok kinyomozásáról, majd az azt követő bírósági eljárásról tudunk megdöbbentően keveset, de sajnos az ügyeken dolgozó korabeli nyomozók, ügyészek és bírák alakja is a múlt homályába vész.
Ibolya Tibor címzetes egyetemi docens, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kriminalisztika oktatója (nem mellékesen fővárosi főügyész) különböző szakfolyóiratokban már megjelent, illetve ebben a kötetben először publikált tanulmányaiban tudományos igényességgel, a laikus olvasó számára is érthető módon, hazai és külföldi levéltári kutatásai és egyéb források alapján dolgozott fel több régi híres magyar bűnügyet. Olvashatunk a kötetben a tetoválások kriminalisztikatörténeti jelentőségéről éppúgy, mint hírhedt bűnözőkről, de olyan szakemberekről is, akik a maguk idején elméleti és gyakorlati munkásságukkal sokat tettek a magyar kriminalisztika ügyéért.

További információk
Oldalak száma

176

Boritó

KEMÉNYTÁBLÁS

ISBN:

978-963-413-007-9

Boltok:

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jegyzetbolt 1042 Budapest, Viola u. 2-4. „A” épület mfszt. 3.
ELTE ÁJK Eötvös-pont 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
Libri.hu
Bookline.hu