Kiadványok

Szabálysértési jog
2016-11-21
Alkotmányjog – jogi szakvizsga felkészítő kötet – 4. kiadás
2016-11-22
Show all
Helytartó

Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény


Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény. Kivonatok a vonatkozó jogszabályokból…

Leírás

Tartalom:
Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény. Kivonatok a vonatkozó jogszabályokból.
Szerkesztés lezárva: 2018. február 26.

Az alapvető jogok

1. Az élethez és az emberi méltósághoz való jog

1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

2. Információs önrendelkezési jog és információszabadság

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

3. A lelkiismereti- és vallásszabadság

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
1997. évi CXXIV. törvény az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről

4. A gyülekezési, az egyesülési jog, a sztrájkhoz való jog

1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról
1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
1989. évi VII. törvény a sztrájkról

5. Vélemény- és sajtószabadság

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

6. A hátrányos megkülönböztet és tilalma és az esélyegyenlőség

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

7. A házasság és a család alkotmányos védelme

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről

8. A választójog

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról
2004. évi LVII. törvény az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról

9. A nemzetiségek jogai, a nemzetiségi önkormányzatok

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

10. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése, megszűnése

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

11. Népszavazás és európai polgári kezdeményezés

2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Jogforrástan

12. A jogalkotás rendje, a jogforrások, a jogszabály érvényessége és hatálya

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

13. A nemzetközi jognak és az Európai Unió jogának viszonya a belső joghoz

2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról

Szervezeti jog

14. Az Országgyűlés feladat- és hatásköre, megbízatása és megalakulása, alapvető működési szabályai, szervezete

2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről
10/2014. (II. 24.) OGY határozat egyes házszabályi rendelkezésekről

15. A köztársasági elnök jogállása, feladat- és hatásköre, a köztársasági elnök felelőssége

2011. évi CX. törvény a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról

16. A Kormány (jogállása, feladatai, működése, politikai felelőssége, a minisztérium és az államtitkárok)

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

17. Az Alkotmánybíróság szervezete, feladat- és hatásköre

2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról

18. A bíróságok szervezete és igazgatása, a bírák jogállása

2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

19. Az ügyészi szervezet felépítése, az ügyész feladat- és hatásköre, a legfőbb ügyész és az ügyészek jogállása

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

20. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

21. A közpénzek alkotmányjogi összefüggései

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

További információk
Tömeg 0.510 kg
Oldalak száma

398

Boritó

PUHATÁBLÁS, RAGASZTÓKÖTÖTT

ISBN:

978-963-413-197-7

Boltok:

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jegyzetbolt 1042 Budapest, Viola u. 2-4. „A” épület mfszt. 3.
Justinianus Könyvesbolt 1088 Budapest, Szentkirályi u. 30.
ELTE ÁJK Eötvös-pont 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12.
Libri.hu
Bookline.hu