Wopera Zsuzsa
2016-11-26
Udvary Sándor
2016-11-26

Virág Csaba

Virág Csaba bíró, az OBH „Új Pp. Kodifikációs Munkacsoport” elnöke. 1998-ban szerezte meg jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2002. évben tett jogi szakvizsgát. 1998–2003 között a Legfelsőbb Bíróságon dolgozott, 2003-tól bíró a Budapest Környéki Törvényszéken, majd kirendelt bíróként a Kúrián dolgozott. A 2013. és 2014. évben a Kúria fogyasztói kölcsönszerződések és a szakértői bizonyítás joggyakorlatát elemző csoportjainak volt a tagja. 2013-tól az OBH-ba beosztott bíró, 2014-től az OBH európai jogi szaktanácsadója. 2013-tól részt vesz a polgári perjogi kodifikációban. PhD tanulmányait polgári eljárásjogi témában folytatja a polgári per szerkezetének és a tisztességes eljárás kapcsolatait vizsgáló témakörben. Rendszeresen publikál, oktat és előadásokat tart tudományos konferenciákon bel- és külföldön; társszerzője több magánjogi és eljárásjogi kommentárnak.

Kötetei: