Paczolay Péter
2016-11-26
Tóth J. Zoltán
2016-11-26

Szathmáry Béla

Dr. Szathmáry Béla, a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság büntető ügyszakos bírája. 1995-től oktatja a református egyházjogot és az állam-egyház viszonyával kapcsolatos joganyagot. 2005-ben szerzett Phd. fokozatot a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Doktori Iskolájában, 2011-ben habilitált az alkotmányjog tudományterületen a Debreceni Egyetemen. Több tankönyv, jegyzet és tanulmány szerzője. Jelenleg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyetemi tanára, a Tiszáninneni Református Egyházkerület Egyházjogi kutatóintézetének vezetője. Honlap: http://srta.hu/faculty/szathmary-bela

Kötetei: