Deák Beáta
2016-11-26
Gellén Márton
2016-11-26

Majoros Tünde

Dr. Majoros Tünde 2015-ben végzett a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Már hallgatóként is érdeklődött a tudományos pálya iránt, a Civilisztikai Tudományok Intézetének demonstrátora volt több tanéven át, és a Kar Tudományos Diákköri Tevékenységében is aktívan részt vett. PhD tanulmányait a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola nappali tagozatán folytatja a Kereskedelmi Jogi Tanszék doktorandájaként. Kutatási területe a társasági jogi felelősségi kérdések vizsgálata a vezető tisztségviselőkre fókuszálva. Tanszéki tevékenységén túlmenően a Kúria gyakornokaként a Polgári Kollégium munkájában vesz részt, elsősorban a gazdasági ügyekkel kapcsolatos joggyakorlatot kutatja, valamint publikációkkal, tudományos összefoglalásokkal segíti a G. VII. tanács munkáját.

Kötetei: