Birher Nándor
2016-11-26
Ormóshegyi Zoltán
2016-11-26

Köbel Szilvia

Dr. Köbel Szilvia 2003-ban szerezte PhD fokozatát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ettől kezdve tart kurzust a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékén. 2008-2011 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ösztöndíjasa. 2010 óta a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar megbízott oktatója, alkotmányjogot és egyházjogot oktat. Jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos főmunkatársa. Kutatási területe az emberi jogok, az állam és az egyház kapcsolatrendszere, a lelkiismereti és vallásszabadság, a véleményszabadság, a rendszerváltozás, információs kárpótlás. Ez idáig három monográfiája jelent meg. Publikációinak jegyzéke az MTA Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisában elérhető: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10000037&Scientific=1

Kötetei: