Gyöngyösiné Antók Éva
2016-11-25
Szuchy Róbert
2016-11-25

Schadl György

Dr. Schadl György, PhD, c. egyetemi docens, tantárgyfelelős főiskolai docens. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi tanszékének oktatója, 2016 óta c. egyetemi docens, továbbá az Edutus Főiskolán tantárgyfelelős főiskolai docensként felel valamennyi, az intézményben tanított jogi tantárgyért. 2011-ben másoddiplomázott a Corvinus Egyetemen, majd végrehajtási jogi szakjogász végzettséget szerzett, mely képzésnek azóta oktatója is. Számos konferencián tartott előadást, többek között Victoriavillben, Brüsszelben, vagy Montreálban. Kutatási területe a polgári jog, valamint a végrehajtási jog. Az Executio című jogi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.
Oktatói tevékenysége mellett önálló bírósági végrehajtó, továbbá a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke.
Tagja számos hazai és nemzetközi szervezetnek, melyek közül kiemelést érdemel az International Union of Judicial Officers, valamint a Chambre européenne des huissiers de justice.

Kötetei: