Harangozó Attila
2016-11-24
Harsányi Gyöngyi
2016-11-24

Miskolczi Bodnár Péter

Prof. Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter 1981-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának alapító tagjaként kezdte meg oktatói pályafutását. Először a Polgári Jogi Tanszéken oktat, majd 1995-től alapítója és vezetője a Kereskedelmi Jogi Tanszéknek, ezzel az országban elsőként szervezi meg a kereskedelmi magánjog oktatását. 2005-től az oktatói munka mellett, a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának a tagjaként dolgozik. 2009-től a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Oktatott főbb területek: kereskedelmi szerződések, társasági jog, megszűnési eljárások, fogyasztóvédelmi jog, versenyjog, értékpapírjog, stb. hazai és uniós joganyaga, tudományos munkái, kutatásai e témakörökhöz kapcsolódnak.

Kötetei: