Ercsey Zsombor
2016-11-24
Sándor István
2016-11-24

Gyekiczky Tamás

Dr. Gyekiczky Tamás pályafutását az ELTE Állam és Jogtudományi karon kezdte 1979-ben. 1988-tól az MTA Szociológiai Kutató Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, majd megbízott igazgatója. 1990 – 1995 között a Bielefeldi Egyetemen ösztöndíjas, számos összehasonlító kutatás résztvevője. 1996-tól 2012.-ig ügyvéd, 2001 – 2012 között a Debreceni Egyetem ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszékét vezette. 2012 – 2014 között a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, majd a Magyar Igazságügyi Akadémia munkatársa. 2015 – 2016 között az Igazságügyi Minisztériumban a Polgári Perjog kodifikációjában vett részt. Jelenleg kirendelt bíró a Kúrián.
A szociológiai tudomány kandidátusa, habilitált főiskolai tanár, az ELTA ÁJK külső oktatója, korábban a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola tudományos rektor-helyettese. Számos szakkönyv és tanulmány szerzője, érdeklődésének középpontjában a perjog és annak társadalmi környezetének problémája áll.

Kötetei: