Harsányi Gyöngyi
2016-11-24
Barta Judit
2016-11-24

Fazakas Zoltán József

Dr. Fazakas Zoltán József 2007-ben végzett a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kara Doktori Iskolájában, 2010-ben doktori abszolutóriumot szerzett. 2008-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének, 2015-től a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kereskedelmi és Pénzügyi Jogi Tanszékének megbízott oktatója. A 2012/2013-as tanévben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszékén volt egyetemi tanársegéd. 2011-ben jogi szakvizsgát tett, gyakorló ügyvédként a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Főbb oktatási, kutatási területeit a magyar kereskedelmi jog, kötelmi jog, társasági jog, ezen jogterületek jelenlegi és történeti aspektusai, gyakorlati problematikái, valamint a magyar és egyetemes jogtörténet képezik.

Kötetei: