Ujváriné Antal Edit
2016-11-24
Gyergyák Ferenc
2016-11-24

Csáki-Hatalovics Gyula

Dr. Csáki-Hatalovics Gyula a Károli Gáspár Református Egyetem főtitkára, és a Közigazgatási Jogi Tanszék egyetemi docense. Jogászként végzett 2001-ben Miskolcon, oktatói pályafutása ugyanitt indult 2002-ben. PhD oklevelét 2010-ben vette át a Pécsi Tudományegyetemen. Doktori értekezését az elektronikus közigazgatás témakörében készítette, amely témához szorosan kapcsolódik a közigazgatási hatósági eljárás szabályozásának vizsgálata is. Az elmúlt években a központi közigazgatásban vezetőként szerzett szakmai tapasztalatokat. Egyetemi oktatói tevékenysége mellett közel tíz éve vesz részt a közszolgálati tisztviselők képzésében, vizsgáztatásában. A szakigazgatási területek közül elsősorban nyilvántartásokkal, területi-műszaki igazgatással és természetvédelmi igazgatással foglalkozik.

Kötetei: