Balla Lajos
2016-11-24
Czine Ágnes
2016-11-24

Belegi József

Dr. Belegi József kúriai tanácsos, tanácselnök, Kúria Büntető Kollégiuma. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1971-ben megszerzett diplomáját követően ügyészségi fogalmazó a Budapesti Kerületi Ügyészségen. Birói-ügyészi szakvizsgáját követően 1973-tól 1990-ig, előbb a Fővárosi Főügyészségen, majd a Nógrád Megyei Főügyészségen – különböző ügyészségi szakterületeken és beosztásokban – ügyész. 1990-ben nevezik ki bíróvá. A Nógrád Megyei Bíróságon büntető ügyszakos bíró, majd 1992-től a Büntető Kollégium vezetője. A Köztársasági Elnök 1994-ben nevezi ki kúriai (akkori nevén legfelsőbb bírósági) bíróvá. A Büntető Kollégiumba osztják be. 2001-től Legfelsőbb Bírósági (kúriai) tanácselnök. 2014-ben elnyeri a kúriai tanácsosi címet. Több jogegységi határozatot előadóként jegyez. 2004-től a Bírósági Határozatok – mai nevén a Kúriai Határozatok – szerkesztő bizottságának tagja. A Büntetőjogi Döntvénytár, a Büntető Törvénykönyv kommentárja és a Büntetőeljárási jog – Kommentár a gyakorlat számára című HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. (Budapest) kiadványok társszerzője, az utóbbi munkának egyben szerkesztő-lektora is. 2001. óta a jogi szakvizsgabizottság cenzora.

Kötetei: