Fazakas Zoltán József
2016-11-24
Ujváriné Antal Edit
2016-11-24

Barta Judit

Dr. Barta Judit 1993-ban végzett a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán, 1994-ben kezdte oktatói pályafutását, először a Kar Polgári Jogi Tanszékén, majd 1995-től az újonnan megalakult Kereskedelmi Jogi Tanszéken. Biztosítási szakjogász (1996), a PhD fokozatot a ME ÁJK. Deák Ferenc Doktori Iskolában, 2001-ben kapta. 2002-től egyetemi docens, 2009-től tanszékvezető a Kereskedelmi Jogi Tanszéken. Az oktatás mellett gyakorlati tapasztalatait ügyvédként (1996-2002), illetve 1997-től a B-A-Z megyei Építész Kamara titkáraként és jogászaként szerezte. Oktatott területek: kereskedelmi szerződések, társasági jog, megszűnési eljárások, fogyasztóvédelmi jog, versenyjog, kiegészítő nyugdíjrendszerek, építési beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzési jog, vadászati magánjog, stb., tudományos munkái, kutatásai e témakörökhöz kapcsolódnak.

Kötetei: